Trung Quốc

Trung Quốc

HÀ NỘI - CÔN MINH- LỆ GIANG – SHANGRI LA
Số người: 25 6N/5Đ
HỒNG KÔNG
Số người: 4N/3Đ

hotHỒNG KÔNG

14.860.000
Khởi hành:
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH
Số người: 20 7N/6Đ

hotTHƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH

16.590.000 16.190.000
Khởi hành: Hàng tuần
Tour Quý Châu - Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Hộ Miêu Trại
Số người: 20 6N/5Đ

hotTour Quý Châu - Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thiên Hộ Miêu Trại

8.990.000 8.690.000
Khởi hành: Hàng tuần
    0914920133