Tour Lễ Hội

Tour Lễ Hội

THÁI BÌNH – MẪU ĐỒNG ĐĂNG - CHÙA TAM THANH - ĐỘNG NHỊ THANH
Số người: 25 2N/1Đ
THÁI BÌNH – ĐỀN BÀ CHÚA KHO -  ĐỀN HÙNG PHÚ THỌ
Số người: 25 1N
THÁI BÌNH – CHÙA HƯƠNG –  MẪU ĐẦM ĐA - ĐỀN TRẦN
Số người: 2N/1Đ
THÁI BÌNH - ĐỀN CỬA ÔNG - CHÙA CÁI BẦU - CHÙA BA VÀNG
Số người: 25 1N
THÁI BÌNH – BÁI ĐÍNH - PHỦ DẦY – ĐỀN TRẦN
Số người: 25 1N
THÁI BÌNH – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN - ĐỀN TRẦN
Số người: 25 1N

hotTHÁI BÌNH – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN - ĐỀN TRẦN

840.000
Khởi hành: khởi hành hàng tuần
THÁI BÌNH – MẪU  TÂY THIÊN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN
Số người: 25 1N

hotTHÁI BÌNH – MẪU TÂY THIÊN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN

840.000
Khởi hành: Khởi hành hàng tuần
    0914920133